Agencja Ubezpieczeniowa


NNW - grupowe

Przedmiotem ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w formie:

 • indywidualnej
 • grupowej

Umowa ubezpieczenia może obejmować zakresem ochrony zarówno czynności życia zawodowego jak i czynności życia prywatnego. W zależności od wybranej oferty ubezpieczeniowej, oraz wybranego wariantu ubezpieczenia polisa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków może być rozszerzona o dodatkowe umowy które rozszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej.

 • Usługi Assistance
 • Zwrot kosztów leczenia
 • Dzienne świadczenie szpitalne
 • Zwrot kosztów rehabilitacji
 • Zwrot kosztów naprawy lub nabycia środków specjalnych
 • Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy
 • Zwrot kosztów operacji plastycznych
 • Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki
 • Zwrot kosztów dostosowania wnętrza lokalu mieszkalnego do potrzeb inwalidy
 • Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym
 • Ubezpieczenie bagażu
 • Uszczerbek w budżecie domowym z tytułu narodzin dziecka albo śmierci członka rodziny
 • Zawał serca lub udar mózgu
 • Sporty ekstremalne
 • Wyczynowe / zawodowe uprawianie sportów