Agencja Ubezpieczeniowa


Życie i zdrowie

Proponujemy ubezpieczenie na życie dające pewność, że nawet w razie nieprzewidzianych wypadków Twoja rodzina będzie miała szansę utrzymać dotychczasowy poziom życia. Idealne rozwiązanie w przypadku posiadania zobowiązań finansowych np. kredytów, dające pewność, że konieczność ich spłaty nie pozostawi Twoich bliskich bez środków do życia.

Główne zalety:

1. szeroka ochrona ubezpieczeniowa (nawet 13 umów dodatkowych do wyboru)

Umowy dodatkowe (indywidualne):

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w środku lokomocji w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej
 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 • ubezpieczenie na wypadek poważnej operacji
 • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu
 • umowa dodatkowa prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego
 • umowa dodatkowa prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Klauzule dodatkowe (rodzinne):

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci Współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie na wypadek pobytu Dziecka w szpitalu
 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Dziecka

2. wysokie zabezpieczenie przy atrakcyjnej cenie

3. ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NW

4. zwolnienie podatkowe dla Twojej rodziny – wypłata świadczenia wolnego od podatków i innych obciążeń

5. możliwość wykupienia opcji inwestycyjnej