Agencja Ubezpieczeniowa


Ubezpieczenie FLOTY pojazdów

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów Firmowych posiadających flotę co najmniej 5 pojazdów. Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem stanowiące własność lub użytkowane przez dany podmiot gospodarczy. Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów wchodzących w skład floty pojazdów to możliwość kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić pełną ochronę ubezpieczonego mienia.

Oferty ubezpieczeniowe mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej floty pojazdów, z uwzględnieniem takich elementów, jak:

 • możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów należących do floty, pojazdów własnych danego podmiotu gospodarczego, jak również floty pojazdów użytkowanych przez ten podmiot
 • możliwość uproszczonej procedury zawierania umów ubezpieczeń,
 • brak lub konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie w pojeździe,
 • pozostały zakres ochrony dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta,
 • różne warianty likwidacji szkód,
 • klauzula automatycznego pokrycia
 • zniesienie amortyzacji części
 • zniesienie udziału własnego
 • pomoc przy sprzedaży pozostałości – dotyczy szkody całkowitej

W skład programu ubezpieczeniowego wchodzą następujące produkty:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie Autocasco,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • ubezpieczenie Assistance,
 • ubezpieczenie Autoszyba - szkody szybowe likwidowane w ramach tego ubezpieczenia nie obciążają przebiegu szkodowego ubezpieczeni autocasco.