Samochód – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
JACEK 📞 501 045 904 | MARTA 📞 501 089 004

Ubezpieczenie Samochodu

Ubezpieczenia OC w ruchu drogowym
Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczenie każdego posiadacza pojazdu. Ubezpieczenie chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. W ramach ubezpieczenia OC Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w zdarzeniach związanych z ruchem drogowym.
Ubezpieczenia Autocasco
Ochroną ubezpieczeniową Autocasco mogą być objęte wszelkie zdarzenia jakie mogę mieć miejsce (ubezpieczenie od wszelkich ryzyk). Jest to najszerszy możliwy zakres ochrony, który daje poczucie bezpieczeństwa w najmniej przewidywalnych, losowych sytuacjach i zdarzeniach. Oferta skierowana do klientów, którzy oczekują kompleksowej ochrony, a bardzo szeroki wachlarz opcji dodatkowych pozwala dopasować polisę do indywidualnych potrzeb. Możliwe rozszerzenia polisy Auto Casco:
brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
stała suma ubezpieczenia
ochrona bagażu osobistego
ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego
ochrona utraty zniżki
Ubezpieczenia Autocasco
Ubezpieczenie Assistance w Generali gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży. Ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc w 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ