Gwarancje – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
JACEK 📞 501 045 904 | MARTA 📞 501 089 004

Gwarancje

Gwarancje są przeznaczone dla przedsiębiorstw, które startują w przetargach oraz są zobowiązane do wniesienia wadium, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania i prawidłowego usunięcia usterek, a które jednocześnie nie zamierzają zamrażać własnych środków pieniężnych. Ubezpieczeniem objęte są umowy przede wszystkim budowlane, począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wymienione wyżej rodzaje gwarancji zabezpieczają proces inwestycyjny począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Nasze gwarancje mogą służyć także zabezpieczeniu inwestycji finansowanych przez Unię Europejską.
1. Kontraktowe
Ubezpieczeniem objęte są umowy przede wszystkim budowlane, począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa)
Gwarancja zwrotu zaliczki
Gwarancja należytego wykonania kontraktu
Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
Gwarancja usunięcia wad i usterek
2. Płatnicze
Gwarancje zapewniają regulowanie wymagalnych zobowiązań naszych klientów. Dzięki temu kontrahenci mają pewność, że należne im środki zostaną spłacone.
Gwarancja spłaty zobowiązań handlowych
Gwarancja płatności zobowiązań z karty paliwowej
Gwarancja zapłaty czynszu (kaucyjna)
Inne gwarancje płatnicze
3. Koncesyjne
Gwarancje udzielane są według wzorów wymaganych przez organy uprawnione do udzielania koncesji.
Gwarancja dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
Inne gwarancje koncesyjne
4. Celno – podatkowe

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ