NNW – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
JACEK 📞 501 045 904 | MARTA 📞 501 089 004

Ubezpieczenie NNW

W ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ubezpieczenie może obejmować zakresem ochrony zarówno czynności życia zawodowego jak i czynności życia prywatnego. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w formie:
W zależności od wybranej oferty ubezpieczeniowej, oraz wybranego wariantu ubezpieczenia polisa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków może być rozszerzona o dodatkowe umowy które rozszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Usługi Assistance
Zwrot kosztów leczenia
Dzienne świadczenie szpitalne
Zwrot kosztów rehabilitacji
Zwrot kosztów naprawy lub nabycia środków specjalnych
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy
Zwrot kosztów operacji plastycznych
Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki
Zwrot kosztów dostosowania wnętrza lokalu mieszkalnego do potrzeb inwalidy
Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym
Ubezpieczenie bagażu
Uszczerbek w budżecie domowym z tytułu narodzin dziecka albo śmierci członka rodziny
Zawał serca lub udar mózgu
Sporty ekstremalne
Wyczynowe / zawodowe uprawianie sportów

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ