OC prywatne – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
JACEK 📞 501 045 904 | MARTA 📞 501 089 004

Prywatne OC

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
Podstawowym celem ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej jest rekompensata szkody poniesionej w wyniku czynu niedozwolonego przez poszkodowanego – osoba trzecia.
Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby:
Ubezpieczający lub osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również:
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej może obejmować:

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ