Agencja Ubezpieczeniowa


Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia OC w ruchu drogowym

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczenie każdego posiadacza pojazdu. Ubezpieczenie chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. W ramach ubezpieczenia OC Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w zdarzeniach związanych z ruchem drogowym.

Ubezpieczenia Autocasco

Ochroną ubezpieczeniową Autocasco mogą być objęte wszelkie zdarzenia jakie mogę mieć miejsce (ubezpieczenie od wszelkich ryzyk). Jest to najszerszy możliwy zakres ochrony, który daje poczucie bezpieczeństwa w najmniej przewidywalnych, losowych sytuacjach i zdarzeniach. Oferta skierowana do klientów, którzy oczekują kompleksowej ochrony, a bardzo szeroki wachlarz opcji dodatkowych pozwala dopasować polisę do indywidualnych potrzeb. Możliwe rozszerzenia polisy Auto Casco:

  • brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
  • stała suma ubezpieczenia
  • ochrona bagażu osobistego
  • ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego
  • ochrona utraty zniżki

Ubezpieczenia Assistance

Ubezpieczenie Assistance w Generali gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży. Ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc w 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.