Agencja Ubezpieczeniowa


Oferta

Obsługujemy w pełnym zakresie osoby fizyczne oraz firmy. Poniżej przykłady ubezpieczeń których ofertę możemy przygotować.

Ubezpieczenia dla osób fizycznych

 • Dom / Mieszkanie
 • Dom letniskowy
 • Dom w budowie
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym
 • OC, Auto Casco, Assistance
 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • Podróże Zagraniczne (ubezpieczenie kosztów leczenia)

Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia
 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej
 • Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR)
 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie
 • Ubezpieczenie OC Spedytora
 • Gwarancje finansowe
 • Ubezpieczenie flot samochodowych
 • Ubezpieczenia grupowe

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy dla Państwa ofertę.