Ubezpieczenie psa – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
ubezpieczenia.piaseczno@interia.pl | +48 22 353 72 89

Ubezpieczenie PSA

Chciałbyś, aby Twój pies był zawsze bezpieczny?
Z miłości do psów przygotowaliśmy produkt, który umożliwi Ci leczenie nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą przytrafić się Twojemu ukochanemu czworonogowi. W końcu każdy członek Twojej rodziny zasługuje na maksymalny poziom bezpieczeństwa i kompleksową opiekę medyczną. Również Twój pies!
Ubezpieczenie kosztów leczenia psa
Zwracamy koszty leczenia związane z nieoczekiwaną chorobą Twojego Psa, taką jak np. angina, biegunka, kaszel, zapalenie pęcherza, nowotwór, zatrucie pokarmowe, babeszjoza itp.
choroba – reakcja organizmu Psa na działanie czynnika chorobotwórczego, którą stwierdził Lekarz weterynarii. Prowadzi ona do zaburzeń czynnościowych, zmian w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.
Zwracamy koszty leczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków Twojego Psa, takimi jak np. pogryzienie przez innego psa lub zwierzę, rozcięta opuszka, skręcona łapa, złamany ogon, rozerwane ucho, zerwane więzadło, połknięcie przez psa jakiegoś przedmiotu itp.
nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, w wyniku którego Pies doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.
W ubezpieczeniu kosztów leczenia masz do wyboru jedną z trzech sum ubezpieczenia:
5 000 PLN
20 000 PLN
50 000 PLN
Jakie koszty leczenia związane z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem zwracamy? Są to m.in.:

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia pokrywamy też koszty najbardziej przykrych zdarzeń: eutanazji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz kremacji zbiorowej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Pamiętajmy, że nasz pupil nie powie nam, że coś mu dolega. Jeżeli jego zachowanie wskazuje, że dzieje się coś niepokojącego, np. jest chory, albo doznał jakiegoś urazu, koszty diagnostyki i poszukiwania przyczyny niedyspozycji psa również są pokrywane – wszystko w trosce o Twojego czworonożnego członka rodziny.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela psa
W opcji dodatkowej ubezpieczamy Twoją odpowiedzialność cywilną jako właściciela Psa a szkody w mieniu lub na osobie, które Twój pies wyrządził osobom trzecim. Ubezpieczenie działa na terenie całej Europy.
Przykładowe sytuacje, w których działa ochrona ubezpieczeniowa:
Polisa obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, na przykład:
Ochroną objęta jest również każda osoba bliska, a także każda osoba, której powierzyłeś opiekę nad swoim psem, niezależnie od jej miejsca zamieszkania, na przykład:
Jeżeli pies wyrządził szkodę będąc pod ich opieką, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje te zdarzenia.
osoba bliska – Twój małżonek lub osoba, z którą jesteś z konkubinacie, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, dzieci, przysposobiony oraz przysposabiający
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej właściciela psa do wyboru jest jedna z czterech sum gwarancyjnych:
20 000 PLN
50 000 PLN
100 000 PLN
200 000 PLN
Suma ubezpieczenia obowiązuje na każde pojedyncze zdarzenie w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i nie ulega zmniejszeniu o wypłacone świadczenie.
Ubezpieczenie śmierci psa
W opcji dodatkowej ubezpieczamy śmierć Psa, do której doszło w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub eutanazji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby.
W przypadku psów rasowych lub w typie rasy mamy do wyboru trzy warianty sum ubezpieczenia, ustalone w zależności od rasy i przeciętnej wartości rynkowej Psa.
Przykładowe sumy ubezpieczeń dla trzech różnych ras:
Yorkshire Terrier
1 500 PLN
3 000 PLN
5 000 PLN
Amerykański Staffordshire Terrier
2 000 PLN
4 000 PLN
5 000 PLN
Samojed
5 000 PLN
8 000 PLN
10 000 PLN

Proponowane sumy różnią się w zależności od rasy lub jej typu.

W przypadku mieszańców do wyboru są dwie sumy ubezpieczenia: 300 PLN lub 600 PLN.

Świadczenie związane z ubezpieczeniem śmierci psa może pomóc pokryć koszty indywidualnej kremacji oraz pochówku psa czy zakupu nagrobka. Może również umożliwić adopcję czy zakup kolejnego psa, którego obdarzysz równie silną miłością.

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ